Vrienden van De Maere

We zijn ongelooflijk trots op onze Twentse textiel-geschiedenis. Ooit was de Twentse textielindustrie één van de motoren van de Nederlandse economie. 

De stichting “de Maere” is 75 jaar geleden in het leven geroepen om het textiele onderwijs te ondersteunen met kennis, kunde en middelen. Dit om de theorie (onderwijs) met de praktijk (industrie) te laten samenwerken en floreren.
De tijden zijn veranderd en het onderwijslandschap natuurlijk ook, het delen van kennis en kunde is nu belangrijker dan ooit. Theorie en praktijk hebben elkaar meer dan ooit hard nodig. Met gezamenlijk onderzoek, zowel geinitieerd door zowel het bedrijfsleven als het onderwijs, als verbindende factor, samen op zoek naar een innovatieve en duurzame wereld van textiel.

De kracht van stichting de Maere is haar uitgebreide netwerk dat in de loop van vele decennia is ontstaan vanuit de opleiding, EHTSV (Enschedese Hogere Textiel School Vereniging) en de VOET (Vereniging Oude Enschedese Textilaten). Dat netwerk en de kennis daarbinnen willen wij borgen en inzetten ten behoeve van toekomstgericht Textielonderwijs op Saxion Hogescholen en het ROC
Twente. Onderwijs dat personen aflevert die nieuwe impulsen kunnen geven aan een innovatieve en duurzame textiel- en kledingsector.

 

Voor zowel Saxion Hogescholen als het ROC van Twente kunnen wij als stichting dit mede realiseren door middel van:

 • het ondersteunen van onderzoek en het versterken van kennis vanuit het bedrijfsleven
 • het beter bekendmaken van de opleiding
 • het ondersteunen / mede-organiseren van symposia of evenementen
 • mogelijkheden bieden voor student in de vorm van stage, afstuderen en eerste carrière kansen
 • uitreiken van de Maere Prijzen aan talentvolle studenten
 • het betrekken van alumni en andere belangstellenden bij de opleiding
 • het werven van donateurs in de vorm van “ Vrienden van de Maere “ teneinde betrokkenheid van alumni, bedrijven en andere belangstellenden te bevorderen
 • het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de “ Vrienden van de Maere “ om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de opleiding en de Stichting.

Onze stichting heeft in dit proces zowel een ondersteunende als een initiërende rol.

Doe je mee?

Wij nodigen oud-studenten, bedrijven, organisaties en andere belangstellenden van harte uit het werk van Stichting de Maere te ondersteunen als “Vriend van de Maere” voor een jaarlijks bedrag van € 100,- (persoonlijke vriend) of €1000,00 (bedrijfsvriend).


 

Ja, ik doe mee!

  Ja, ik word vriend van Stichting de Maere en doneer:

  Ik maak het bijbehorende bedrag over op
  Bankrekening
  NL46INGB0664936229
  t.n.v.
  Stichting De Maere - Den Haag